Касов апарат TREMOL M20

300.00 лв - с ДДС.

Настолен касов апарат, подходящ за широк кръг от търговски обекти, благодарение на богатите интерфейсни възможности, които предлага. С бърз и безшумен принтер и система за лесно зареждане на хартията Easy Load. Съобразен с последните изисквания на Наредба Н-18 на Министерството на финансите.

Категории: Касови апарати

Техническа информация

Фискална памет
2000 записа за дневни отчети + 270 за специални събития
Часовник
Минимум 3 години
Клиентски дисплей
1 x16 символен с подсветка
Операторски дисплей
Графичен с подсветка
160 х 80 точки
Клавиатура
34 клавиша
Принтер
Easy Load Line Thermal 8 dots/mm
скорост: до 70 mm/sec
32 символа на ред
Термохартия
57 mm ширина
48 mm диаметър
Захранване
DC 9.6V – 2.75A
Батерия
Li-Ion 7.4V/ 2200 mAh
Размери
195 x 222 x 90 mm; 0.900 kg
Департаменти
40 с програмируеми: име (34 символа), цена, данъчна група, вид на цената, единична транзакция и забрана
1 (ДЕП.00) без възможност за програмиране
Артикули
До 65 000 с програмируеми: име (34 символа), цена, вид на цената, данъчна група, принадлежност към департамент, налично количество, следене на количеството, баркод
Данъчни групи
До 8, с възможност за забрана на последните 4
Оператори
До 20 с програмируемо име (20 символа) и парола (до 6 цифри)
Клиенти
1000 с програмируеми: име (26 символа), адрес (30 символа) МОЛ(16), БУЛСТАТ (13), ЗДДС № (13)
Плащания
11 според схемата за предаване на данни към НАП.
1 валутно с програмируем курс към основното
Лого
2 файла
*.bmp file (384x80) B&W
Режими на работа
Програмиране
Продажби (Фискален принтер)
Отчети Z, Отчети X
Бон в електронен формат
Да